Fatma TAŞ


Aile Danışmanı, Davranış Bilimci, Psikoloji (Yüksek Lisans) , Yazar, Kişisel Gelişim Danışmanı, NLP Eğitmeni, Yaşam Koçu ve şirketin kurucusudur.

İLGİ EĞİTİM DANIŞMANLIK

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Çamtepe Sokak No:2 Kat:5 Daire:13 Corner Palas Apt.  Göztepe/Kadıköy  İSTANBUL Tel: 0216 567 69 80 Email: bilgi@ilgidanismanlik.com

KONFERANS

KONFERANS DUYURUSU

Konu: DİN, GELENEK VE MODERNİTE BAĞLAMINDA BİR DEĞER OLARAK AİLE
Yer : 26-27 Kasım, 2010   Antalya/TURKEY
Düzenleyen : Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı
Konularında uzman konferansın danışman kurulu üyeleri: Aile Konferansı Koordinatörü Ahmet Muharrem Atlığ,  Doç. Dr. AyşenGürcan, Fatma TAŞ, Emel Yıldırım, Necla Koytak, Ayşe Sucu, Doç. Dr.
Ergun Yıldırım, Mustafa Şen, Kadriye Erdemli, GYV Başkan Yardımcısı Cemal Uşak ve Kadın Platformu Genel Sekreteri Ümmühan Gökmen

Konferansın Amacı: "Konferansın Amacı: "Din, Gelenek ve Modernite Bağlamında Bir Değer
Olarak Aile" isimli konferansın amacı "aile" kavramının ve kurumunun derinlemesine irdelenmesidir. Bu bağlamda gelenekten moderniteye geçiş sürecinde dünya kültürlerinde ailelerin kazandığı ve kaybettiği ortak
değerler ele alınacaktır. Bu sayede konferans farklı perspektifler ve yaklaşımlar ışığında sıcak tartışma konularını gündeme getirip sağlıklı toplumlar ve kamu alanına dair siyasi düzenlemeler için bir yol haritası çizmeyi hedeflemektedir.
 
Temel Konferans Temaları

 • "Yeniçağ"da Türkiye'de ve Dünyada Aile
 • Aile ve Toplumun "Doğal" Dayanakları
 • Ebeveyn -Çocuk İlişkisi
 • Aile ve Evlilik Kavramı
 • "Kadın Kimliği" Açısından Aile
 • Kitle İletişim Araçları ve Aile
 • Eğitim/Öğretim ve Aile
 • Ahlaki Açıdan Medya ve Aile
 • Çok Kültürlülük ve Aile
 • Din ve Çokeşlilik
 • Din ve Kadın Hakları
 • Tüketim Alışkanlıkları ve Aile
 • Dünyeviliğin Aile Yapısı Üzerindeki Etkileri
 • Aileye İlişkin Devlet Politikaları ve Hukuki Problemler
 • Avrupa Birliği Politikaları Çerçevesinde Aile
 • Aile üzerinden "Hayata Saygı"
 • Cinsel Özgürlük ve Aile
 • İnsan Doğası ve Aile
 • Aileyi Etkileyen İdeolojik Akımlar
 • Göç, Etnisite ve Aile
 • Bakımevleri ve Aile
 • Toplumsal Psiko-Hijyen ve Aile
 • Aile Danışmanlığı
 • Sokak Çocukları Ve Ailenin Önemi
 • Özürlülük/Üstün zekâlılık Problemi ve Aile
 • Aile ve Şiddet
 • Nüfus Politikaları ve Aile
 • Ekonominin Araçları ve Aile
 • Yoksulluk ve Aile
 • Mekân ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki

 
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Adresi;
Kültürler arası Diyalog Platformu
Tophanelioğlu Cad. Aygün Sokak, Altunizade Plaza No:4
Altunizade/Üsküdar İstanbul
Konferansın Web-sitesi : Ayrıntılı bilgi için lütfen bakınız: www.idpfamilyconference.org